FULL ROM N9600 Repair Firmware Samsung Galaxy Note9 N9600

FULL ROM SAMSUNG
ROM N9600, FIRMWARE N9600, COMBINATION N9600
ROM N9600, FIRMWARE N9600, COMBINATION N9600

FULL ROM N9600 Repair Firmware Samsung Galaxy Note9 Dual SIM (SM-N9600) Download. Tổng hợp ROM Full File Samsung Galaxy NOTE 9 Dual SIM SM-N9600. Official Firmware N9600 Full File Repair Fix treo logo sẽ update liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U6 (BiT 6)
N9600ZCS6FUA7-N9600CHC6FUA7-CHC-FULL-OS10.rar (4,3G)

U5 (BiT 5)
N9600ZHS5ETH3-N9600TGY5ETH3-TGY-FULL-OS10.rar (3,8G)
N9600ZHS5FUA2-N9600OWO5FTL1-TPA-FULL-OS10.rar (3,9G)
N9600ZHS5ETL1-N9600OWM5ETI1-TGP-FULL-OS10.rar (3,7G)

U4 (BiT 4)
N9600ZHU4DTD1-N9600TGY4DTD1-TGY-FULL-OS10.rar (3,8G)

N9600ZHS4DTB4-N9600OWO4DTA8-CHO-FULL-OS10.rar (3,8G)
N9600ZCU4CSL1-N9600CHC4CSL1-CHC-FULL-OS9.rar (3,7G)
N9600ZHS4CSKA-N9600TGY4CSKA-TGY-FULL-OS9.rar (3,6G)

U3 (BiT 3)
N9600ZHU3CSH7-N9600TGY3CSH7-TGY-FULL-OS9.rar (3,6G)
N9600ZCU3CSH7-N9600CHC3CSH7-CHC-FULL-OS9.rar (3,7G)
N9600ZHS3CSH2-N9600OWO3CSH1-ZTO-FULL-OS9.rar (3,6G)

U2 (BiT 2)
N9600ZHU2CSE7-N9600TGY2CSE7-TGY-FULL-OS9.rar (3,5G)
N9600ZCU2CSE7-N9600CHC2CSE7-CHC-FULL-OS9.rar (3,6G)

U1 (BiT 1)
N9600ZCU1CSC1-N9600CHC1CSC1-CHC-FULL-OS9.rar (3,5G)
N9600ZHU1ARH2-N9600TGY1ARH2-TGY-FULL-OS9.rar (3,5G)

COMBINATION ☞ HERE

Leave a Reply