FULL ROM (SM-G892U) Repair Firmware Samsung Galaxy S8 Active Download

FULL ROM SAMSUNG
ROM G892U, FIRMWARE G892U, COMBINATION G892U, ENG FILE G892U, AP+BL+CP+CSC G892U
Tổng hợp ROM Full File Samsung Galaxy S8 Active SM-G892U

FULL ROM G892U Repair Firmware Samsung Galaxy S8 Active Download. Tổng hợp ROM Full File Samsung Galaxy S8 Active SM-G892U. Official Firmware G892U Full File Repair Fix treo logo ALL Version Download. GHI CHÚ: S8 Active G892U có 2 mã Region là TMBSPR nhưng chạy mã nào cũng được hết, không cần phải chọn đúng mã

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U7 (BiT 7)
G892USQU7CUD2-G892UOYN7CUD2-TMB-FULL-OS9.rar (3,5G)
G892USQS7CUA1-G892UOYN7CUA1-SPR-FULL-OS9.rar (3,5G)
G892USQS7CTH1-G892UOYN7CTH1-SPR-FULL-OS10.rar (3,5G)

G892USQU7CTG2-G892UOYN7CTG2-TMB-FULL-OS9.rar (3,5G)

U6 (BiT 6)
G892USQS6CSK1-G892UOYN6CSK1-TMB-FULL-OS9.rar (3,4G)

U5 (BiT 5)
G892USQU5CSG7-G892UOYN5CSG7-TMB-FULL-OS9.rar (3,4G)
G892USQS5BSG4-G892UOYN5BSG4-TMB-FULL-8.0.rar (3,1G)

U4 (BiT 4)
G892USQS4BSC3-G892UOYN4BSC3-TMB-FULL-8.0.rar (3,0G)

U3 (BiT 3)
G892USQU3BRJ2-G892UOYN3BRJ2-TMB-FULL-8.0.rar (3,0G)
G892USQS3BRI1-G892UOYN3BRI1-SPR-FULL-8.0.rar (3,0G)

U2 (BiT 2)
G892USQS2BRF2-G892UOYN2BRF2-SPR-FULL-8.0.rar (3,0G)
G892USQU2BRE3-G892UOYN2BRE3-TMB-FULL-8.0.rar (3,0G)

COMBINATION ☞ HERE

Leave a Reply