FULL ROM SM-N9700 Repair Firmware Samsung Galaxy Note10 N9700

FULL ROM SAMSUNG
ROM N9700, FIRMWARE N9700, COMBINATION N9700
ROM N9700, FIRMWARE N9700, COMBINATION N9700

FULL ROM SM-N9700 Repair Firmware Samsung Galaxy Note10 N9700. Tổng hợp ROM Full File Samsung Galaxy NOTE 10 N9700. Official Firmware N9700 Full File Repair Fix treo logo sẽ update liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U4 (BiT 4)
N9700ZSU4FUD3-N9700OZS4FUD3-BRI-FULL-OS11.rar (4,5G)
N9700ZSU4FUC4-N9700OZS4FUC4-TGY-FULL-OS11.rar (4,5G)
N9700ZCU4FUC2-N9700CHC4FUC2-CHC-FULL-OS11.rar (5,5G)

U3 (BiT 3)
N9700ZSU3EUBE-N9700OZS3EUBE-BRI-FULL-OS11.rar (4,8G)
N9700ZSU3EUA7-N9700OZS3EUA7-TGY-FULL-OS11.rar (4,8G)
N9700ZCU3DTL2-N9700CHC3DTL2-CHC-FULL-OS10.rar (5,3G)
N9700ZSU3DTK1-N9700OZS3DTK1-TGY-FULL-OS10.rar (4,4G)
N9700ZSU3CTH1-N9700OZS3CTH1-TGY-FULL-OS10.rar (4,3G)

U2 (BiT 2)
N9700ZSU2CTD1-N9700OZS2CTD1-TGY-FULL-OS10.rar (4,3G)

N9700ZSU2BTC1-N9700OZS2BTC1-TGY-FULL-OS10.rar (4,2G)

U1 (BiT 1)
N9700ZCU1BTA1-N9700CHC1BTA1-CHC-FULL-OS10.rar (4,9G)
N9700ZCU1ASI3-N9700CHC1ASI3-CHC-FULL-OS9.rar (4,6G)
N9700ZSU1ASH9-N9700OZS1ASH9-TGY-FULL-OS9.rar (4,1G)

COMBINATION ☞ HERE 

Leave a Reply