G975U1 Stock Boot, Stock Recovery G975U1 BL CP CSC Download

AP+BL+CP+CSC
ROM G975U1, FIRMWARE G975U1, COMBINATION G975U1, ENG FILE G975U1, AP+BL+CP+CSC G975U1
ROM G975U1, FIRMWARE G975U1, COMBINATION G975U1, AP+BL+CP+CSC G975U1

SM-G975U1 Stock Boot & Stock Recovery & AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U5GUCG (OS11)
AP-G975U1UEU5GUCG-MULTI.zip (48MB)
BL-G975U1UEU5GUCG-CL21058543-QB39062257.rar (40MB)
CP-G975U1UEU5GUCG-CP18534371-CL21058543.rar (42MB)
CSC-OMC-OYM-G975U1OYM5GUCG-CL21058543.rar (55MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G975U1OYM5GUCG-CL21.rar (55MB)

U4FUA4 (OS11)
AP-G975U1UEU4FUA4-MULTI.zip (48MB)
BL-G975U1UEU4FUA4-CL20606962-QB37741581.rar (40MB)
CP-G975U1UEU4FUA4-CP17997971-CL20606962.rar (42MB)
CSC-OMC-OYM-G975U1OYM4FUA4-CL20606962.rar (55MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G975U1OYM4FUA4-CL20.rar (55MB)

S4ETJ3 (OS10)
AP-G975U1UES4ETJ3-BOOT.zip (16MB)
AP-G975U1UES4ETJ3-MULTI.zip (46MB)
AP-G975U1UES4ETJ3-RECOVERY.zip (29MB)
AP-G975U1UES4ETJ3-VBMETA.zip (4KB)
BL-G975U1UES4ETJ3-CL19529858-QB35138731.rar (41MB)
CP-G975U1UES4ETJ3-CP17135613-CL19529858.rar (42MB)
CSC-OMC-OYM-G975U1OYM4ETJ3-CL19529858.rar (47MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G975U1OYM4ETJ3-CL1952.rar (47MB)

S4D BiT 4 (OS10)
AP-G975U1UES4DTG1-BOOT.zip (16MB)
AP-G975U1UES4DTG1-MULTI.zip (47MB)
AP-G975U1UES4DTG1-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G975U1UES4DTG1-CL18725736-QB33049299.rar (42MB)
CP-G975U1UES4DTG1-CP16346744-CL18725736.rar (42MB)
CSC-OMC-OYM-G975U1OYM4DTG1-CL18725736.rar (45MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G975U1OYM4DTG1-CL18725736.rar (45MB)

U3D BiT 3 (OS10)
AP-G975U1UEU3DTC9-BOOT.zip (16MB)
AP-G975U1UEU3DTC9-MULTI.zip (47MB)
AP-G975U1UEU3DTC9-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G975U1UEU3DTC9-CL18242889-QB29999212.rar (42MB)
CP-G975U1UEU3DTC9-CP15457155-CL18242889.rar (42MB)
CSC-OMC-OYM-G975U1OYM3DTC9-CL18242889.rar (45MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G975U1OYM3DTC9-CL18.rar (45MB)

S3C BiT 3 (OS10)
AP-G975U1UES3CTB5-BOOT.zip (16MB)
AP-G975U1UES3CTB5-MULTI.zip (48MB)
AP-G975U1UES3CTB5-RECOVERY.zip (31MB)
BL-G975U1UES3CTB5-CL17369568-QB29302853.rar (41MB)
CP-G975U1UES3CTB5-CP15170277-CL17369568.rar (42MB)
CSC-OMC-OYM-G975U1OYM3CTB5-CL17369568.rar (67MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G975U1OYM3CTB5-CL173.rar (67MB)

S2C BiT 2 (OS10)
AP-G975U1UES2CSL1-BOOT.zip (16MB)
AP-G975U1UES2CSL1-MULTI.zip (48MB)
AP-G975U1UES2CSL1-RECOVERY.zip (31MB)
BL-G975U1UES2CSL1-CL17369568-QB27970149.rar (42MB)
CP-G975U1UES2CSL1-CP14644362-CL17369568.rar (42MB)
CSC-OMC-OYM-G975U1OYM2CSL1-CL17369568.rar (67MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G975U1OYM2CSL1-CL17.rar (67MB)

U2B BiT 2 (OS9)
AP-G975U1UEU2BSIA-BOOT.zip (18MB)
AP-G975U1UEU2BSIA-MULTI.zip (49MB)
AP-G975U1UEU2BSIA-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G975U1UEU2BSIA-CL16507756-QB26024299.rar (43MB)
CP-G975U1UEU2BSIA-CP13850656-CL16507756.rar (42MB)
CSC-OMC-OYM-G975U1OYM2BSIA-CL16507756.rar (68MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G975U1OYM2BSIA-CL16.rar (68MB)

U2A BiT 2 (OS9)
AP-G975U1UEU2ASGB-BOOT.zip (18MB)
AP-G975U1UEU2ASGB-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G975U1UEU2ASGB-CL16154136-QB24930915.rar (43MB)
CP-G975U1UEU2ASGB-CP13361104-CL16154136.rar (42MB)
CSC-OMC-OYM-G975U1OYM2ASGB-CL16154136.rar (67MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G975U1OYM2ASGB-CL16.rar (67MB)

U1A BiT 1 (OS9)
AP-G975U1UEU1ASBA-BOOT.zip (18MB)
AP-G975U1UEU1ASBA-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G975U1UEU1ASBA-CL15445662-QB22243196.rar (43MB)
CP-G975U1UEU1ASBA-CP12017448-CL15445662.rar (42MB)
CSC-OMC-OYM-G975U1OYM1ASBA-CL15445662.rar (67MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G975U1OYM1ASBA-CL15.rar (67MB)

ROM FULL ☞ HERE

Leave a Reply