How Factory Reset Sony Xperia XA Ultra – All File Remove Lock Sony XA Ultra

OTHER
Factory Reset Sony Xperia XA Ultra, Xóa mật khẩu, xóa password, remove password, remove screen lock All File Remove Lock Sony XA Ultra,
Factory Reset Sony Xperia XA Ultra, Xóa mật khẩu, xóa password, remove password, remove screen lock All File Remove Lock Sony XA Ultra,

How Factory Reset Sony Xperia XA Ultra, All File Remove Lock Sony XA Ultra. Hướng Dẫn Xóa Mật Khẩu Sony F3216 Và Tất Cả Sony Xperia XA Ultra Khi Máy Bị Quên Mật Khẩu. Các Dòng Sony Khi Quên Password Sẽ Không Thể Reset Bằng Phím Cứng Như Các Dòng Khác, Mà Phải Chạy File Lock Remove Bằng FlashTool. Sau Đây Mình Xin Hướng Dẫn Mọi Người Cách Flash File Lock Remove để Remove Password cho tất cả các dòng Sony

 • TOOL & DRIVER:
 • How To Flash:
  1. Download Lock Remove File → Copy to FlashTool “firmwares” Folder in [C:\Users\PC-Name\.flashTool\firmwares]
  2. Install Driver Sony 
  3. Open FlashTool → Bấm Vào Hình Tia Sét → Chọn File → Bấm Flash
  4. Khi Trên Tool Thông Báo Cắm Cáp → Power OFF → Press and hold Volume down and Plug Cable
  5. Chờ Nhận Đầy Đủ Driver Tool Sẽ Chạy (Nếu Driver Chưa Nhận Kịp Mà Trên Tool Báo Lỗi Thì Thao Tác Lại)

Video Hướng Dẫn:

 

Leave a Reply