How To Up Rom LG G6 – Converted Global LG G6 Verizon Sprint ATT

LG
Hướng Dẫn Up Rom Nâng Cấp LG G6 Lên Android 8.0 và 9.0
Hướng Dẫn Up Rom Nâng Cấp LG G6 Lên Android 8.0 và 9.0 – Tổng Hợp ROM LG G6 (KDZ)

How To Up Rom LG G6 – Converted Global LG G6 Verizon Sprint ATT To H873 (Canada Version). Upgrade LG G6 to Android 8.0 / Android 9.0 Global Frimware Update OTA No Relock sim & Auto APN

Video Tutorial

TOOL & Driver  
LG-Mobile-Driver_v3.14.1.rar: DOWNLOAD 
LGUP_Install_Ver_1_14_3.rar: DOWNLOAD 
LGUP_V20dll_Patched.rar: DOWNLOAD 

Converted ROM (Can Converter For LG G6 Verizon, Sprint, ATT)
H87330b_00_OPEN_CA_OP_0917.kdz | OS9 | (3,0G)
H87320i_00_OPEN_CA_OP_0204.kdz | 8.0 | (3,0G)


All ROM LG G6 DOWNLOAD  OFFICIAL FIRMWARE

AS993
Android 8.x (Oreo)
AS99320b_02_0809.kdz | 20b | (2,8G)
AS99320a_01_0518.kdz | 20a | (2,8G)

Android 7.x (Nougat)
AS99310c_03_0720.kdz | 10c | (2,9G)

H873
Android 9 PIE 
H87330b_00_OPEN_CA_OP_0917.kdz (3,0G)

Android 8.x (Oreo)
H87320i_00_OPEN_CA_OP_0204.kdz (3,0G)
H87320h_00_OPEN_CA_OP_1112.kdz (3,0G)

H87320g_00_OPEN_CA_OP_0809.kdz (3,0G)
H87320c_00_OPEN_CA_OP_0424.kdz (2,9G)

Android 7.x (Nougat)
H87315d_00_OPEN_CA_OP_1226.kdz (3,1G)
H87310h_00_OPEN_CA_OP_0907.kdz (3,1G)

H872
Android 8.x (Oreo)

H87220g_00_1228.kdz | 20g | (2,5G)
H87220f_00_1114.kdz | 20f | (2,5G)
H87220a_00_0612.kdz | 20a | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
H87211h_00_0406.kdz | 11h | (2,8G)
H87210q_00_0926.kdz | 10g | (2,7G)

G600S
Android 9 (Pie)

G600S30c_00_1017.kdz | 30c | (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
G600S20Q_00_0620.kdz | 20q | (2,6G)
G600S20p_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600S20I_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600S20G_00_0625.kdz | 20g | (2,5G)
G600S20D_00_0504.kdz | 20d | (2,4G)
G600S20C_00_0411.kdz | 20c | (2,4G)

Android 7.x (Nougat)
G600S12j_00_0214.kdz | 12j | (2,8G)
G600S12g_00_1221.kdz | 12g | (2,8G)

G600SP
Android 9 (Pie)

G600SP30c_00_1017.kdz | 30c | (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
G600SP20Q_00_0620.kdz | 20q | (2,6G)
G600SP20p_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600SP20I_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600SP20G_00_0625.kdz | 20g | (2,5G)
G600SP20D_00_0504.kdz | 20d | (2,4G)
G600SP20C_00_0411.kdz | 20c | (2,4G)

Android 7.x (Nougat)
G600SP12g_00_1221.kdz | 12g | (2,8G)

G600SR
Android 9 (Pie)

G600SR30c_00_1017.kdz | 30c | (3,5G)
G600SR30b_00_0917.kdz | 30b | (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
G600SR20Q_00_0620.kdz | 20q | (2,6G)
G600SR20p_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600SR20I_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600SR20G_00_0625.kdz | 20g | (2,5G)
G600SR20C_00_0411.kdz | 20c | (2,4G)

Android 7.x (Nougat)
G600SR12j_00_0214.kdz | 12j | (2,8G)
G600SR12g_00_1221.kdz | 12g | (2,8G)

G600L
Android 9 (Pie)

G600L30c_00_1017.kdz | 30c | (3,4G)
G600L30b_00_0917.kdz | 30b | (3,4G)

Android 8.x (Oreo)
G600L20Q_00_0620.kdz | 20Q | (2,6G)
G600L20p_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600L20i_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600L20g_00_0625.kdz | 20g | (2,5G)
G600L20D_00_0504.kdz | 20D | (2,5G)
G600L20c_00_0411.kdz | 20c | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
G600L12J_00_0214.kdz | 12j | (2,9G)
G600L12g_00_1221.kdz | 12g | (2,9G)

G600LP
Android 9 (Pie)

G600LP30c_00_1017.kdz | 30c | (3,4G)
G600LP30b_00_0917.kdz | 30b | (3,4G)

Android 8.x (Oreo)
G600LP20Q_00_0620.kdz | 20q | (2,6G)
G600LP20p_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600LP20i_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600LP20g_00_0625.kdz | 20g | (2,5G)
G600LP20D_00_0504.kdz | 20d | (2,5G)
G600LP20c_00_0411.kdz | 20c | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
G600LP12J_00_0214.kdz | 12j | (2,9G)
G600LP12g_00_1221.kdz | 12g | (2,9G)

G600LR
Android 9 (Pie)

G600LR30c_00_1017.kdz | 30c | (3,4G)
G600LR30b_00_0917.kdz | 30b | (3,4G)

Android 8.x (Oreo)
G600LR20Q_00_0620.kdz | 20q | (2,6G)
G600LR20p_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600LR20i_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600LR20g_00_0625.kdz | 20g | (2,5G)
G600LR20D_00_0504.kdz | 20d | (2,5G)
G600LR20c_00_0411.kdz | 20c | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
G600LR12J_00_0214.kdz | 12j | (2,9G)
G600LR12g_00_1221.kdz | 12g | (2,9G)

G600K
Android 9 (Pie)

G600K30c_00_1017.kdz | 30c | (3,6G)
G600K30b_00_0917.kdz | 30b | (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
G600K20P_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600K20I_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600K20D_00_0504.kdz | 20d | (2,5G)
G600K20C_00_0411.kdz | 20c | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
G600K12g_00_1221.kdz | 12g | (2,9G)

G600KP
Android 9 (Pie)

G600KP30c_00_1017.kdz | 30c | (3,6G)
G600KP30b_00_0917.kdz | 30b | (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
G600KP20P_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600KP20I_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600KP20D_00_0504.kdz | 20d | (2,5G)
G600KP20C_00_0411.kdz | 20c | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
G600KP12g_00_1221.kdz | 12g | (2,9G)

G600KR
Android 9 (Pie)

G600KR30c_00_1017.kdz | 30c | (3,6G)
G600KR30b_00_0917.kdz | 30b | (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
G600KR20P_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600KR20I_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600KR20D_00_0504.kdz | 20d | (2,5G)
G600KR20C_00_0411.kdz | 20c | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
G600KR12g_00_1221.kdz | 12g | (2,9G)

Tagged

Leave a Reply