How To Up Rom LG G6 – Hướng dẫn chi tiết và tổng hợp Rom LG G6

LG
Hướng Dẫn Up Rom Nâng Cấp LG G6 Lên Android 8.0 và 9.0
Hướng Dẫn Up Rom Nâng Cấp LG G6 Lên Android 8.0 và 9.0 – Tổng Hợp ROM LG G6 (KDZ)

How To Up Rom LG G6, Converter LG G6 Verizon, Sprint, ATT To H873 (Canada Version). Hướng dẫn chi tiết Up ROM LG G6, Nâng cấp LG G6 lên 8.0 và 9.0. Đối với LG G6 Verizon, Sprint, ATT có thể Up Sang LG G6 Canada (H873) để dùng ổn định hơn, không bị lock sim khi cập nhật OTA,  tự động cấu hình APN để dùng 4G và sóng ổn định. Để Up Rom LG, phải đưa máy vào download mode bằng cách: “Tắt nguồn, bấm giữ Vol+ và cắm cáp”

LINK DOWNLOAD TOOL CẦN THIẾT  

LG-Mobile-Driver_v3.14.1.rar: DOWNLOAD 
LGUP_Install_Ver_1_14_3.rar: DOWNLOAD 
LGUP_V20dll_Patched.rar: DOWNLOAD 

ROM 8.0 LG G6 Canada H873 (Can Converter For LG G6 Verizon, Sprint, ATT)
H87320i_00_OPEN_CA_OP_0204.kdz (3,0G)
.
Video Hướng Dẫn Cài Đặt và Up ROM:

All ROM LG G6 Link Google Drive DOWNLOAD   

AS993

Android 8.x (Oreo)
AS99320b_02_0809.kdz | 20b | (2,8G)
AS99320a_01_0518.kdz | 20a | (2,8G)

Android 7.x (Nougat)
AS99310c_03_0720.kdz | 10c | (2,9G)

H873 ↴

Android 8.x (Oreo)
H87320i_00_OPEN_CA_OP_0204.kdz (3,0G)
H87320h_00_OPEN_CA_OP_1112.kdz (3,0G)

H87320g_00_OPEN_CA_OP_0809.kdz (3,0G)
H87320c_00_OPEN_CA_OP_0424.kdz (2,9G)

Android 7.x (Nougat)
H87315d_00_OPEN_CA_OP_1226.kdz (3,1G)
H87310h_00_OPEN_CA_OP_0907.kdz (3,1G)

H872

Android 8.x (Oreo)
H87220g_00_1228.kdz | 20g | (2,5G)
H87220f_00_1114.kdz | 20f | (2,5G)
H87220a_00_0612.kdz | 20a | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
H87211h_00_0406.kdz | 11h | (2,8G)
H87210q_00_0926.kdz | 10g | (2,7G)

G600S

Android 9 (Pie)
G600S30c_00_1017.kdz | 30c | (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
G600S20Q_00_0620.kdz | 20q | (2,6G)
G600S20p_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600S20I_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600S20G_00_0625.kdz | 20g | (2,5G)
G600S20D_00_0504.kdz | 20d | (2,4G)
G600S20C_00_0411.kdz | 20c | (2,4G)

Android 7.x (Nougat)
G600S12j_00_0214.kdz | 12j | (2,8G)
G600S12g_00_1221.kdz | 12g | (2,8G)

G600SP ↴

Android 9 (Pie)
G600SP30c_00_1017.kdz | 30c | (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
G600SP20Q_00_0620.kdz | 20q | (2,6G)
G600SP20p_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600SP20I_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600SP20G_00_0625.kdz | 20g | (2,5G)
G600SP20D_00_0504.kdz | 20d | (2,4G)
G600SP20C_00_0411.kdz | 20c | (2,4G)

Android 7.x (Nougat)
G600SP12g_00_1221.kdz | 12g | (2,8G)

G600SR ↴

Android 9 (Pie)
G600SR30c_00_1017.kdz | 30c | (3,5G)
G600SR30b_00_0917.kdz | 30b | (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
G600SR20Q_00_0620.kdz | 20q | (2,6G)
G600SR20p_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600SR20I_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600SR20G_00_0625.kdz | 20g | (2,5G)
G600SR20C_00_0411.kdz | 20c | (2,4G)

Android 7.x (Nougat)
G600SR12j_00_0214.kdz | 12j | (2,8G)
G600SR12g_00_1221.kdz | 12g | (2,8G)

G600L ↴

Android 9 (Pie)
G600L30c_00_1017.kdz | 30c | (3,4G)
G600L30b_00_0917.kdz | 30b | (3,4G)

Android 8.x (Oreo)
G600L20Q_00_0620.kdz | 20Q | (2,6G)
G600L20p_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600L20i_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600L20g_00_0625.kdz | 20g | (2,5G)
G600L20D_00_0504.kdz | 20D | (2,5G)
G600L20c_00_0411.kdz | 20c | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
G600L12J_00_0214.kdz | 12j | (2,9G)
G600L12g_00_1221.kdz | 12g | (2,9G)

G600LP ↴

Android 9 (Pie)
G600LP30c_00_1017.kdz | 30c | (3,4G)
G600LP30b_00_0917.kdz | 30b | (3,4G)

Android 8.x (Oreo)
G600LP20Q_00_0620.kdz | 20q | (2,6G)
G600LP20p_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600LP20i_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600LP20g_00_0625.kdz | 20g | (2,5G)
G600LP20D_00_0504.kdz | 20d | (2,5G)
G600LP20c_00_0411.kdz | 20c | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
G600LP12J_00_0214.kdz | 12j | (2,9G)
G600LP12g_00_1221.kdz | 12g | (2,9G)

G600LR ↴

Android 9 (Pie)
G600LR30c_00_1017.kdz | 30c | (3,4G)
G600LR30b_00_0917.kdz | 30b | (3,4G)

Android 8.x (Oreo)
G600LR20Q_00_0620.kdz | 20q | (2,6G)
G600LR20p_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600LR20i_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600LR20g_00_0625.kdz | 20g | (2,5G)
G600LR20D_00_0504.kdz | 20d | (2,5G)
G600LR20c_00_0411.kdz | 20c | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
G600LR12J_00_0214.kdz | 12j | (2,9G)
G600LR12g_00_1221.kdz | 12g | (2,9G)

G600K ↴

Android 9 (Pie)
G600K30c_00_1017.kdz | 30c | (3,6G)
G600K30b_00_0917.kdz | 30b | (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
G600K20P_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600K20I_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600K20D_00_0504.kdz | 20d | (2,5G)
G600K20C_00_0411.kdz | 20c | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
G600K12g_00_1221.kdz | 12g | (2,9G)

G600KP ↴

Android 9 (Pie)
G600KP30c_00_1017.kdz | 30c | (3,6G)
G600KP30b_00_0917.kdz | 30b | (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
G600KP20P_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600KP20I_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600KP20D_00_0504.kdz | 20d | (2,5G)
G600KP20C_00_0411.kdz | 20c | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
G600KP12g_00_1221.kdz | 12g | (2,9G)

G600KR ↴

Android 9 (Pie)
G600KR30c_00_1017.kdz | 30c | (3,6G)
G600KR30b_00_0917.kdz | 30b | (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
G600KR20P_00_1214.kdz | 20p | (2,6G)
G600KR20I_00_0914.kdz | 20i | (2,6G)
G600KR20D_00_0504.kdz | 20d | (2,5G)
G600KR20C_00_0411.kdz | 20c | (2,5G)

Android 7.x (Nougat)
G600KR12g_00_1221.kdz | 12g | (2,9G)

Leave a Reply