How Unbrick Huawei MediaPad7 Youth2 S7-721u & Share File

OTHER
How Unbrick Huawei Media Pad 7 Youth 2 S7-721u
How Unbrick Huawei Media Pad 7 Youth 2 S7-721u

How Unbrick Huawei MediaPad7 Youth2 S7-721u, How Fix Huawei S7-721u Up Rom UPDATE.APP From Sdcard Failed. Share File Unbrick. Fix bootloop treo logo, Firmware Repair Huawei Media Pad 7 Youth 2 S7-721u. Hướng Dẫn Unbrick Cứu Máy treo logo Huawei S7-721u

  • Tải Về Các File Cần Thiết:
  • Hướng Dẫn:
    1. Kết nối Phone ở chế độ báo sạc pin, Phone sẽ nhận Android Debug Bridge (ADB)
    2. Tải Tool NÀY về mở lên gõ “adb reboot edl” và Enter để đưa phone vào chế độ 9008.
    3. Dùng QcFire để Convert File UPDATE.APP và Up Rom

Video Cụ Thể:

 

Leave a Reply