New ROM COMBINATION A505U1 Remove FRP Samsung Galaxy A50 SM-A505U

COMBINATION
ROM A505U, FIRMWARE A505U, COMBINATION A505U
ROM A505U, FIRMWARE A505U, COMBINATION A505U

New ROM COMBINATION A505U1 Remove FRP Samsung Galaxy A50 SM-A505U. ALL File COMBINATION Samsung A50 A505U1 dùng chung A505UFactory Binary Firmware A505U + A505U1 COMBINATION File New Version Update

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV9 (BiT 9)
COMBINATION_FAC_FA90_A505U1SQU9ATI2.rar | U9 | (1.016M)
COMBINATION_FAC_FA90_A505USQU9ATI2.rar
| U9 | (1.016M)

REV8 (BiT 8)
COMBINATION_FAC_FA90_A505USQU8ATG3.rar | U8 | (1.016M)
COMBINATION_FAC_FA90_A505USQU8ATG1.rar | U8 | (1.016M)

REV7 (BiT 7)
COMBINATION_FAC_FA90_A505USQU7ATF2.rar | U7 | (1.016M)

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FAC_FA90_A505USQU6ATF1.rar | U6 | (1.016M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA90_A505USQU4ATB1.rar | U4 | (1.016M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA90_A505USQU3ATA2.rar | U3 | (1.016M)
COMBINATION_FAC_FA90_A505USQU3ASJ1.rar | U3 | (1.011M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA90_A505USQU2ASH1.rar | U2 | (1.011M)
COMBINATION_FAC_FA90_A505USQU2ASG1.rar | U2 | (1.011M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA90_A505USQU1ASE3.rar | U1 | (1.011M)

STOCK ROM ☞ A505UA505U1 

Leave a Reply