New ROM COMBINATION J330FN và bypass FRP Samsung J3 2017 SM-J330FN

COMBINATION
ROM J330FN, FIRMWARE J330FN, COMBINATION J330FN
ROM J330FN, FIRMWARE J330FN, COMBINATION J330FN

New ROM COMBINATION J330FN và bypass FRP Samsung Galaxy J3 2017 (SM-J330FN). Tổng hợp File COMBINATION Samsung Galaxy J3 2017 SM-J330FN. ROM COMBINATION Samsung J330FN Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_OXA_FA70_J330FNXXU3ARJ3.rar | U3 | (412M)

COMBINATION_OXA_FA70_J330FNXXU3ARB1.rar | U3 | (412M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_OXA_FA70_J330FNXXU2AQL4.rar | U2 | (412M)
COMBINATION_OXA_FA70_J330FNXXU2AQJ1.rar | U2 | (413M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_OXA_FA70_J330FNXXU1AQL1.rar | U1 | (412M)
COMBINATION_OXA_FA70_J330FNXXU1AQF6.rar | U1 | (412M)

STOCK ROM ☞ HERE 

Leave a Reply