New ROM COMBINATION J400F và bypass FRP Samsung J4 SM-J400F

COMBINATION
ROM J400F, FIRMWARE J400F, COMBINATION J400F
ROM J400F, FIRMWARE J400F, COMBINATION J400F

New ROM COMBINATION J400F và bypass FRP Samsung Galaxy J4 (SM-J400F). Tổng hợp File COMBINATION Samsung Galaxy J4 SM-J400F. ROM COMBINATION Samsung J400F Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV7 (BiT 7)
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU7ATI1.rar | U7 | (479M)

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU6ATF1.rar | U6 | (479M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU5ATA1.rar | U5 | (479M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU4ASG1.rar | U4 | (479M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU3ASD1.rar | U3 | (479M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU2ASA1.rar | U2 | (479M)
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU2ARG1.rar | U2 | (479M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU1ARF1.rar | U1 | (479M)
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU1ARE1.rar | U1 | (486M)

STOCK ROM ☞ HERE 

Leave a Reply