New ROM COMBINATION J400F và bypass FRP Samsung J4 SM-J400F

COMBINATION
ROM J400F, FIRMWARE J400F, COMBINATION J400F
ROM J400F, FIRMWARE J400F, COMBINATION J400F

New ROM COMBINATION J400F và bypass FRP Samsung Galaxy J4 (SM-J400F). Tổng hợp File COMBINATION Samsung Galaxy J4 SM-J400F. ROM COMBINATION Samsung J400F Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

  • STOCK ROM ☞ HERE 
ROM COMBINATION J400F DOWNLOAD
 LINK_GDrive Bin Size
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU4ASG1.rar  U4  479M 
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU3ASD1.rar  U3  479M 
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU2ASA1.rar 
U2  479M 
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU2ARG1.rar  U2  479M 
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU1ARF1.rar 
U1  479M 
COMBINATION_FAC_FA80_J400FXXU1ARE1.rar  U1  486M 

 

Leave a Reply