NEW ROM COMBINATION (SM-G892U) và bypass FRP Samsung Galaxy S8 Active

COMBINATION
ROM G892U, FIRMWARE G892U, COMBINATION G892U, ENG FILE G892U, AP+BL+CP+CSC G892U
Tổng hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S8 Active SM-G892U – COMBINATION G892U

New ROM COMBINATION (SM-G892U) và bypass FRP Samsung Galaxy S8 Active. Tổng hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S8 Active SM-G892U. ROM COMBINATION G892U Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FA70_G892USQU6ASK1.rar | U6 | (1.022M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FA70_G892USQU5ASD1.rar | U5 | (1.022M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FA70_G892USQU4ASB1.rar | U4 | (1.022M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FA70_G892USQU3ARG1.rar | U3 | (1.022M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FA70_G892USQU2ARE1.rar | U2 | (1.022M)

STOCK ROM ☞ HERE

Leave a Reply