NEW ROM COMBINATION (SM-G9730) và bypass FRP Samsung Galaxy S10

COMBINATION
ROM G9730, FIRMWARE G9730, COMBINATION G9730, ENG FILE G9730, AP+BL+CP+CSC G9730
NEW ROM COMBINATION (SM-G9730) và bypass FRP Samsung Galaxy S10 Dual-SIM, COMBINATION G9730

New ROM COMBINATION (SM-G9730) và bypass FRP Samsung Galaxy S10. Tổng hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S10 Dual-SIM (SM-G9730). ROM COMBINATION G9730 Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA90_G9730ZCU4ATH1.rar | U4 | (1,4G)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA90_G9730ZCU3ATE2.rarU3 | (1,4G)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA90_G9730ZCU2ASK1.rar | U2 | (1,4G)
COMBINATION_FAC_FA90_G9730ZCU2ASG5.rarU2 | (1,4G)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA90_G9730ZCU1ASC2.rarU1 | (1,4G)

STOCK ROM ☞ HERE 

Leave a Reply