NEW Stock ROM & OTA Oppo AX5 CPH1851 Official Firmware

OPPO NEW SERIES
Stock ROM & OTA Oppo AX5 CPH1851, Firmware AX5 CPH1851, ROM CPH1851
Stock ROM & OTA Oppo AX5 CPH1851, Firmware AX5 CPH1851, ROM CPH1851

NEW Stock ROM & OTA Oppo AX5 CPH1851 Official Firmware Unbrick Repair Fix treo logo, Xóa mật khẩu màn hình, mã bảo vệ. Official Firmware Oppo CPH1851. Tổng hợp ROM gốc và ROM OTA Oppo AX5 CPH1851

Link DOWNLOAD (Google Drive)  

ROM + TOOL: 
CPH1851EX_11_A.11_190716_f63a448a.rar (3,8G)
CPH1851EX_11_A.07_190128_e3b3014e.rar (4,0G)
CPH1851EX_11_A.05_181109_77ab15fa.rar (3,9G)
CPH1851EX_11_A.04_180924_77ab15fa.rar (3,9G)

ROM OTA:
CPH1851EX_11_OTA_0150_all_tsYT3sDNG3x2.zip (2,2G)
CPH1851EX_11_OTA_0080_all.zip (2,2G)
CPH1851EX_11_OTA_0070_all.zip (2,2G)
CPH1851EX_11_OTA_0050_all.zip (2,1G)

⇒ All Version:
CPH1851EX_11_A.11_190716.rar (A.11-190716)
CPH1851EX_11_A.07_190128.rar (A.07-190128)
CPH1851EX_11_A.05_181109.rar (A.05-181109)
CPH1851EX_11_A.04_180924.rar (A.04-180924)
CPH1851EX_11_OTA_0150.zip (OTA-A.15)

Leave a Reply