Nokia 3310 TA-1030 Flash File Tiếng Việt ok by BEST2

NOKIA
Flash File tiếng Việt Nokia 3310 TA-1030 ok
Flash File tiếng Việt Nokia 3310 TA-1030 ok

Nokia 3310 TA-1030 Flash File Tiếng Việt ok by BEST2. File Tiếng Việt Nokia 3310 TA-1030 được build bằng BEST2 nên an toàn tuyệt đối, không sợ mất imei sau khi Flash, không bị contact service sau khi chạy. Khi Flash nhớ Tick vào LangPack Only như hình

Flash File tiếng Việt Nokia 3310 TA-1030 ok by BEST2
Flash File tiếng Việt Nokia 3310 TA-1030 ok by BEST2

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

TA-1030_MR_059X9Q5_11.02.11.rar (11MB) Free
TA-1030__059X9S4__11.02.11__NDT_MEA_IJ_GREY_FARSI_IR.zip (11MB)

1 thought on “Nokia 3310 TA-1030 Flash File Tiếng Việt ok by BEST2

Leave a Reply