Rom A520F, Firmware A520F

ROM COMBINATION A520F Samsung Galaxy A5 (2017)

COMBINATION

ROM COMBINATION A520F Samsung Galaxy A5 (2017). Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy A5 (2017) ALL Version Download. File COMBINATION Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV15 (BiT 15)
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXUFATH2.rar | U15 | (476M)

REV14 (BiT 14)
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXUEATD1.rar | U14 | (476M)

REV13 (BiT 13)
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXUDATB1.rar | U13 | (476M)

REV12 (BiT 12)
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXUCASL1.rar | U12 | (476M)

REV11 (BiT 11)
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXUBASF1.rar | U11 | (476M)

REV8 (BiT 8)
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU8ASB1.rar | U8 | (476M)

REV7 (BiT 7)
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU7ARJ1.rar | U7 | (476M)

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU6ARH1.rar | U6 | (476M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU5ARG2.rar | U5 | (476M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU4ARA4.rar | U4 | (476M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU3ARA3.rar | U3 | (476M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU2AQK2.rar | U2 | (476M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU1AQC2.rar | U1 | (476M)

STOCK ROM ☞ HERE 

1 thought on “ROM COMBINATION A520F Samsung Galaxy A5 (2017)

Leave a Reply