Rom A530F, Firmware A530F

ROM COMBINATION A530F Samsung Galaxy A8 (2018)

COMBINATION

ROM COMBINATION A530F Samsung Galaxy A8 (2018). Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy A8 (2018) ALL Version Download. File COMBINATION Samsung A530F Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV8 (BiT 8)
COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU8ASK1.rar | U8 | (896M)

REV7 (BiT 7)
COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU7ASG1.rar | U7 | (896M)

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU6ASEA.rar | U6 | (896M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU5ASE2.rar | U5 | (896M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU4ASB1.rar | U4 | (896M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU3ARH3.rar | U3 | (895M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU2ARB2.rar | U2 | (895M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU1ARB1.rar | U1 | (895M)

Leave a Reply