Rom A720F, Firmware A720F, COMBINATION A720F, A720F AP+BL+CP+CSC

ROM COMBINATION A720F Samsung Galaxy A7 (2017)

COMBINATION

ROM COMBINATION A720F Samsung Galaxy A7 (2017). Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy A7 (2017) ALL Version Download. File COMBINATION Samsung A720F Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV9 (BiT 9)
COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU9ATB1.rar | U9 | (482M)

REV8 (BiT 8)
COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU8ASF1.rar | U8 | (482M)

REV7 (BiT 7)
COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU7ASD1.rar | U7 | (480M)

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU6ARJ2.rar | U6 | (482M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU5ARJ1.rar | U5 | (482M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU4ARG2.rar | U4 | (482M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU3ARB1.rar | U3 | (482M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU2AQK2.rar | U2 | (482M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU1AQK1.rar | U1 | (482M)

STOCK ROM ☞ HERE

Leave a Reply