ROM G935W8, FIRMWARE G935W8, COMBINATION G935W8

ROM COMBINATION G935W8 Samsung Galaxy S7 Edge

COMBINATION

ROM COMBINATION G935W8 Samsung Galaxy S7 Edge. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S7 Edge ALL Version Download. File COMBINATION Samsung G935W8 Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FA60_G935W8VLU5ARI1.rar | U5 | (542M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FA60_G935W8VLU4ARH1.7z | U4 | (507M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FA60_G935W8VLU3ARA1.7z | U4 | (507M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FA60_G935W8VLU2API2.7z | U4 | (504M)

STOCK ROM ☞ HERE

Leave a Reply