ROM G970F, Firmware G970F, COMBINATION G970F, G970F ENG FILE

ROM COMBINATION G970F Samsung Galaxy S10e

COMBINATION

ROM COMBINATION G970F Samsung Galaxy S10e. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S10e ALL Version Download. File COMBINATION Samsung G970F Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

STOCK ROM ☞ HERE 

ROM COMBINATION G970F DOWNLOAD
 LINK_GDrive BiT Size
COMBINATION_FAC_FA90_G970FXXU7ATF1.rar 
U7  1,6G 
COMBINATION_FAC_FA90_G970FXXU6ATE2.rar  U6  1,6G 
COMBINATION_FAC_FA90_G970FXXU5ATE1.rar  U5  1,6G 
COMBINATION_FAC_FA90_G970FXXU4ATB2.rar  U4  1,6G 
COMBINATION_FAC_FA90_G970FXXU3ASG3.rar  U3  1,6G 
COMBINATION_FAC_FA90_G970FXXU2ASF1.rar  U2  1,6G 
COMBINATION_FAC_FA90_G970FXXU1ASB4.rar  U1  1,7G 

 

Leave a Reply