New ROM COMBINATION J701F & Remove FRP Samsung J7 Core SM-J701F

COMBINATION
ROM J701F, FIRMWARE J701F, COMBINATION J701F
ROM J701F, FIRMWARE J701F, COMBINATION J701F

New ROM COMBINATION J701F & Remove FRP Samsung J7 Core (SM-J701F). ALL File COMBINATION Samsung Galaxy J7 Core SM-J701F Factory Binary Firmware. ROM COMBINATION Samsung J701F Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

  • STOCK ROM ☞ HERE 
ROM COMBINATION J701F DOWNLOAD
 LINK_GDrive BiT Size
COMBINATION_OLB_FA70_J701FXXU8ASK1.rar 
U8  538M 
COMBINATION_OLB_FA70_J701FXXU7ASH2.rar  U7  538M 
COMBINATION_OLB_FA70_J701FXXU6ARH1.rar  U6  538M 
COMBINATION_OLB_FA70_J701FXXU5ARF5.rar  U5  538M 
COMBINATION_OLB_FA70_J701FXXU4ARB1.rar  U4  538M 
COMBINATION_OLB_FA70_J701FXXU3ARA1.rar  U3  538M 
COMBINATION_OLB_FA70_J701FXXU2ARF3.rar  U2  538M 
COMBINATION_OLB_FA70_J701FXXU1AQK3.rar  U1  538M 

 

Leave a Reply