ROM COMBINATION G975U + G975U1 DOWNLOAD

COMBINATION
ROM G975U, FIRMWARE G975U, COMBINATION G975U, ENG FILE G975U, AP+BL+CP+CSC G975U
ROM G975U, FIRMWARE G975U, COMBINATION G975U, ENG FILE G975U, AP+BL+CP+CSC G975U

ROM COMBINATION Samsung S10+ G975U + G975U1. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S10 Plus ALL Version Download. File COMBINATION Samsung G975U Dùng Chung Với G975U1 Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

STOCK ROM ☞ G975UG975U1 

COMBINATION G975U + G975U1 (G.Drive) BiT Size
COMBINATION_FAC_FA90_G975USQU3ATA2.rar  U3  1,5G 
COMBINATION_FAC_FA90_G975USQU2ASK1.rar 
U2  1,5G 
COMBINATION_FAC_FA90_G975USQU2ASF1.rar  U2  1,5G 
COMBINATION_FAC_FA90_G975USQU1ASB2.rar  U1  1,5G 

 

Leave a Reply