ROM N960F, FIRMWARE N960F, COMBINATION N960F, ENG FILE N960F, AP+BL+CP+CSC N960F

ROM COMBINATION N960F Samsung Galaxy Note 9

COMBINATION

ROM COMBINATION N960F Samsung Galaxy Note 9. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy Note9 ALL Version Download. File COMBINATION Samsung N960F Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FAC_FA81_N960FXXU6ATG1.rar | U6 | (1,0G)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA81_N960FXXU5ATB1.rar | U5 | (1,0G)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA81_N960FXXU4ASJ2.rar | U4 | (1,0G)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA81_N960FXXU3ASF1.rar | U3 | (1,0G)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA81_N960FXXU2ARK4.rar | U2 | (1,0G)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA81_N960FXXU1ARL7.rar | U1 | (1,0G)

STOCK ROM ☞ HERE 

3 thoughts on “ROM COMBINATION N960F Samsung Galaxy Note 9

Leave a Reply