ROM N960N, FIRMWARE N960N, COMBINATION N960N, ENG FILE N960N, AP+BL+CP+CSC N960N

ROM COMBINATION N960N COMBINATION NOTE 9 N960N

COMBINATION

ROM COMBINATION N960N COMBINATION NOTE 9 N960N. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy Note9 ALL Version Download. File COMBINATION Samsung N960N Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

STOCK ROM ☞ HERE 

COMBINATION N960N DOWNLOAD
 LINK_GDrive BiT Size
COMBINATION_FAC_FA81_N960NKSU3ASG1.rar  U3  1,0G 
COMBINATION_FAC_FA80_N960NKSU2ARI2.rar  U2  1,0G 

 

Leave a Reply