ROM COMBINATION SM-A505F New Version Download

COMBINATION
ROM A505F, FIRMWARE A505F, COMBINATION A505F, ENG FILE A505F, AP+BL+CP+CSC A505F
COMBINATION A505F

ROM COMBINATION SM-A505F New Version Download. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy A50 SM-A505F/DS ALL Version Download. File COMBINATION Samsung A505F Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA90_A505FDDU5ATG1.rar | U5 | (1,0G)

COMBINATION_FAC_FA90_A505FDDU5ATE1.rar | U5 | (1,0G)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA90_A505FDDU4ATC1.rar | U4 | (1,0G)
COMBINATION_FAC_FA90_A505FDDU4ATA2.rar | U4 | (1,0G)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA90_A505FDDU3ASL1.rar | U3 | (1,0G)
COMBINATION_FAC_FA90_A505FDDU3ASK2.rar | U3 | (1,0G)
COMBINATION_FAC_FA90_A505FDDU3ASK1.rar | U3 | (1,0G)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA90_A505FDDU2ASF1.rar | U2 | (1,0G)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA90_A505FDDU1ASE1.rar | U1 | (1,0G)

STOCK ROM ☞ HERE

Leave a Reply