Rom Dual Sim S7 & S7e All BiT Converted G935F/DS Read Write Cert ok

SAMSUNG
Firmware Dual Sim S7 & S7e All BiT Read Write Cert ok
Firmware Dual Sim S7 & S7e All BiT Read Write Cert ok

Rom Dual Sim S7 & S7 Edge All BiT Converted G935F/DS Read Write Cert ok. Firmware build tar Flash by odin, Flash từ mọi nền. Sau khi up rom xong sẽ có imei 2 là 15 số 0, tiện cho việc Read & Write Cert nhanh gọn lẹ. Rom hoàn chỉnh, dùng ổn định nên sau khi lên 2sim cũng không cần chạy lại rom khác, rất nhanh cho AE làm số lượng.

Video Hướng Dẫn:

ROM SUPPORT

Samsung S7 Exynos (All BiT)
SM-G930W8, SM-G930K, SM-G930L, SM-G930S, SM-G930F
Link: G930x_ALLBiT_CONVERTED_G935FD_8.0.rar (1,6G)

Samsung S7e Exynos (All BiT)
SM-G935W8, SM-G935K, SM-G935L, SM-G935S, SM-G935F
Link: G935x_ALLBiT_CONVERTED_G935FD_8.0.rar (1,6G)

Tagged

2 thoughts on “Rom Dual Sim S7 & S7e All BiT Converted G935F/DS Read Write Cert ok

Leave a Reply