ROM Full, combination (SM-M305) và bypass FRP Samsung Galaxy M30

COMBINATION FULL ROM SAMSUNG
ROM Full, combination (SM-M305) và bypass FRP Samsung Galaxy M30
ROM M305F, ROM M305M, Firmware M305F, Firmware M305M, COMBINATION M305F, COMBINATION  M305M

Tổng Hợp ROM Full M305F – M305M, Rom combination M305F – M305M và bypass FRP Samsung Galaxy M30 SM-M305. Official Firmware SM-M305 Full File Repair Fix treo logo, xóa mật khẩu, mã bảo vệ.

ROM FULL M305F DOWNLOAD
AP VERSION CSC VERSION code Type OS Size link google
M305FDDU4CTC1  M305FODM4CTC1  INS Full  10  2,8G  DOWNLOAD
M305FDDU3CSL5  M305FODM3CSL5  INS Full  10  2,8G  DOWNLOAD
M305FDDS3BSK1  M305FODM3BSK1  INS Full  10  2,7G  DOWNLOAD
M305FDDU2BSH3  M305FODM2BSH3  INS Full  OS9  2,7G  DOWNLOAD
M305FDDU1BSF2  M305FODM1BSF2  INS Full  OS9  2,7G  DOWNLOAD
M305FDDU1ASBA  M305FODM1ASBA  INS Full  8.1  2,5G  DOWNLOAD

 

ROM COMBINATION M305F DOWNLOAD
 LINK DOWNLOAD (GDrive) BiT SIZE
COMBINATION_FAC_FA81_M305FXXU3ASK1.rar  U3  803M 
COMBINATION_FAC_FA81_M305FXXU2ASH2.zip  U2  1.021M 
COMBINATION_FAC_FA81_M305FXXU1ASB3.rar  U1  883M 

 

ROM FULL M305M DOWNLOAD
AP VERSION CSC VERSION code Type OS Size link google
M305MUBU4CTC1  M305MOLM4CTC1  XXV Full  10  2,7G  DOWNLOAD
M305MUBU3CSL6  M305MOLM3CSL8  XXV Full  10  2,7G  DOWNLOAD
M305MUBS3BSK2  M305MOLM3BSK2  XXV Full  OS9  2,5G  DOWNLOAD
M305MUBU2BSH1  M305MOWO2BSH1  TPA Full  OS9  2,5G  DOWNLOAD
M305MUBU1BSFA  M305MOLM1BSF9  ZTO Full  OS9  2,5G  DOWNLOAD
M305MUBU1ASC2  M305MOWO1ASC2  CHO Full  8.1  2,4G  DOWNLOAD

 

ROM COMBINATION M305M DOWNLOAD
 LINK DOWNLOAD (GDrive) Bin SIZE
COMBINATION_FAC_FA81_M305MUBU3ASK1.rar  U3  803M 
COMBINATION_FAC_FA81_M305MUBU2ASH2.rar  U2  803M 
COMBINATION_FAC_FA81_M305MUBU1ASG2.rar  U1  803M 

 

Leave a Reply