Rom Full, combination (SM-N971XN) và bypass FRP Samsung Galaxy NOTE 10 5G

FULL ROM SAMSUNG
FULL ROM (SM-N971N) ALL Firmware Samsung Galaxy NOTE 10 5G
Rom Full, combination (SM-N971XN) và bypass FRP Samsung Galaxy NOTE 10 5G

Tổng hợp Rom Full N971XN, Rom combination N971XN và bypass FRP Samsung Galaxy NOTE 10 5G SM-N971XN. Official Firmware N971XN

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

N971XNKSU1ASGO-N971XNOKU1ASGO-OKU-FULL-OS9.rar (9,7G)

Leave a Reply