Rom LG G6 VS988 & VS988T Official Firmware All Version Download

LG
All Rom kdz LG G6 VS988 & VS988T Official Firmware New Version
All Rom kdz LG G6 VS988 & VS988T Official Firmware New Version

Rom LG G6 VS988 & VS988T Official Firmware All Version Download. Stock Rom kdz Fix bootloop, treo logo, Repair Unbrick và hướng dẫn up rom

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

VS988 + VS988T ↴

VRS + VRZ
VS98830a_13_0827_ARB00.kdz | 9.0 | (3,3G)
VS98820j_00_0620_ARB00.kdz | 8.0 | (2,9G)
VS98820g_01_0125_ARB00.kdz | 8.0 | (2,9G)
VS98820d_02_0829_ARB00.kdz | 8.0 | (2,8G)
VS98820c_05_0720_ARB00.kdz | 8.0 | (2,8G)
VS98820a_01_0423_ARB00.kdz | 8.0 | (2,8G)
VS98816A_00_0214_ARB00.kdz | 7.0 | (3,0G)
VS98815A_05_0103_ARB00.kdz | 7.0 | (3,0G)
VS98814A_00_1123_ARB00.kdz | 7.0 | (3,0G)
VS98813A_04_1023_ARB00.kdz | 7.0 | (3,0G)
VS98812B_02_0720_ARB00.kdz | 7.0 | (2,9G)
VS98811A_04_0406_ARB00.kdz | 7.0 | (2,9G)

Leave a Reply