ROM Oppo A73 A73t A79 A79k A79kt A79t Official Firmware All File Fix

OPPO
All ROM Oppo A73 A73t A79 A79k A79kt A79t Firmware CPH1723 CPH1725 CPH1727 CPH1731 CPH1733
All ROM Oppo A73 A73t A79 A79k A79kt A79t Firmware CPH1723 CPH1725 CPH1727 CPH1731 CPH1733

Stock ROM Oppo A73 / A73t / A79 / A79k / A79kt / A79t Official Firmware CPH1723 & CPH1725 & CPH1727 & CPH1731 & CPH1733 New Version DOWNLOAD ofp File (Mediatek M6763B) For Unbrick Repair, Remove Lock Screen, Xóa mật khẩu, mã bảo vệ

Link DOWNLOAD  

OFP
M6763B_11_A.40_190514_7c1d2a12.rar (3,8G)
A73_11_A.21_180204_814d77fe.rar (3,1G)
A73t_11_A.19_180103_3fc0b1a1.rar (3,3G)

SCATTER
A73-11-A.43-190923-4ce4155d-SCATTER.rar (3,6G)
M6763B_11_A.40_190514-SCATTER.rar (3,8G)
A73EX_11_A.24_180419-GLOBAL.rar (2,2G)
A73-11-A.21-180204-SCATTER.rar (3,0G)
A73_11_A.16_171205-SCATTER.rar (1,3G)

OTA
A73_11_OTA_0210_all_vxw3f4QCOzVY_local.ozip (1,4G)

NVRAM
OPPO-A73T(ALL-A73)-NVRAM-BACKUP.zip (9MB)

Tagged

Leave a Reply