ROM Realme 12 Plus (RMX3867 / RMX3868) All File Fix Repair Firmware

OPPO

Stock ROM Realme 12 Plus (5G) RMX3868 / RMX3867 All File Fix Official Firmware & OTA Update scatter rom nvram nvdata File dump Unbrick dead boot loop logo.

Link DOWNLOAD  

RMX3867
RMX3867export-11-14.0.0.504EX01-2024033004100000.zip (6,5G)
RMX3867GDPR_11_A.16_2024030606530000.zip (7,7G)
RMX3867export_11_A.16_2024030604240000.zip (26G)
RMX3867export_11_A.15_2024022419180105.zip (26G)

RMX3868
RMX3868export-11-14.0.0.505EX01-2024040210580112.zip (6,2G)

RMX3868export_11_A.08_2024022803530296.zip (6,2G)

Tagged

1 thought on “ROM Realme 12 Plus (RMX3867 / RMX3868) All File Fix Repair Firmware

  1. Hey, is this a Global ROM/EU/Vietnam ROM you provided for Realme 12+ 5G?

    Này, đây có phải là ROM toàn cầu/EU/ROM Việt Nam mà bạn đã cung cấp cho Realme 12+ 5G không?

Leave a Reply