SM-N950U1

Rom Stock Note 8 N950N ALL Firmware Download

FULL ROM SAMSUNG
ROM Stock Note 8 N950N ALL Firmware Download. Official Firmware N950N ALL Version. Tổng Hợp Rom N950N Full File Repair. Rom Gốc Samsung Galaxy Note 8 N950N. Ghi Chú: Samsung Galaxy Note 8 N950N (Hàn Quốc) Có 3 Mã REGION Là: SKC, KTC và LUC Nhưng ROM Thì Dùng Chung. Nên Không Cần Phải Phân Vân Chọn Đúng Mã. Và Nếu Muốn Biết Máy Mình Thuộc Mã REGION Nào Thì Vào Download Mode Sẽ Thấy.
 

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U5 (BiT 5)
N950NKSU5DTB1-N950NOKR5DTB1-SKC-FULL-OS9.rar (3,6G)

N950NKSU5DSI4-N950NOKR5DSI4-KTC-FULL-OS9.rar (3,6G)

U4 (BiT 4)
N950NKSU4DSD1-N950NOKR4DSD1-SKC-FULL-OS9.rar (3,4G)
N950NKSU4CRH2-N950NOKR4CRH2-SKC-FULL-8.0.zip (3,5G)

U3 (BiT 3)
N950NKSU3CRD6-N950NOKR3CRD6-LUC-FULL-8.0.rar (3,2G)
N950NKSU3BRA1-N950NOKR3BRA1-SKC-FULL-7.1.1.rar (2,7G)

U2 (BiT 2)
N950NKSU2BQL4-N950NOKR2BQL4-SKC-FULL-7.1.1.rar (2,7G)

U1 (BiT 1)
N950NKSU1BQK6-N950NOKR1BQK6-SKC-FULL-7.1.1.rar (2,7G)
N950NKSU1AQHA-N950NOKR1AQHA-LUC-FULL-7.1.1.rar (2,7G)

Leave a Reply