SCG04 Stock Boot & Recovery – SM-F707J AP BL CP CSC

AP+BL+CP+CSC
ROM SCG04, FIRMWARE SM-F707J, COMBINATION SCG04, ENG FILE SM-F707J, AP+BL+CP+CSC SCG04
ROM SCG04, FIRMWARE SM-F707J, COMBINATION SCG04, ENG FILE SM-F707J, AP+BL+CP+CSC SCG04

SCG04 Stock Boot & Stock Recovery & SM-F707J AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U1ATI7 (OS10)
AP-SCG04KDU1ATI7-BOOT.zip (20MB)
AP-SCG04KDU1ATI7-MULTI.zip (51MB)
AP-SCG04KDU1ATI7-RECOVERY.zip (31MB)
AP-SCG04KDU1ATI7-VBMETA.zip (5KB)
BL-SCG04KDU1ATI7-CL19806919-QB34724918.rar (48MB)
CP-SCG04KDU1ATI7-CP16969144-CL19806919.rar (55MB)
CSC-OMC-QDI-SCG04QDI1ATI7-CL19806919-QB3.rar (28MB)
HOME-CSC-OMC-QDI-SCG04QDI1ATI7-CL198069.rar (28MB)

ROM FULL ☞ HERE

Leave a Reply