Share ROM Fix Touch SM-J415F Samsung J4 Plus

ROM Fix & Convert
ROM J415F, FIRMWARE J415F, COMBINATION J415F
ROM Fix Touch J415F – Firmware Fix Touch J415F

Share ROM Fix Touch SM-J415F Samsung J4 Plus. Free Firmware Fix Touch Samsung Galaxy J4+ J415F. Chia sẽ ROM Fix lỗi cảm ứng dành cho máy đã thay màn hình lô và sau khi cập nhật OTA bị liệt cảm ứng.

Leave a Reply