Share ROM Global Meizu MX6 Full Tiếng Việt và Hướng Dẫn Up Rom

OTHER
ROM Global & Unbrick Meizu MX6 Full Tiếng Việt
ROM Global & Unbrick Meizu MX6 Full Tiếng Việt

Share & How Up ROM Global Meizu MX6 Multilanguage Add Google Play. Chia sẽ và hướng dẫn Up Rom Quốc Tế Meizu MX6 Full Tiếng Việt và CHPlay, Global Frimware Meizu MX6 MTK MT6797. Serial Máy là M95U, Sau khi Flash Rom QT sẽ có mã là M685H. Rom còn có tác dụng unbrick dead boot, repair boot, cứu máy mất boot, treo logo, bootloop logo.

Video Hướng Dẫn:

Link DOWNLOAD  

ROM & TOOL
Meizu-MX6-M95-Engineer-m95-FLY7-G.rar (1.010M)
MRT_V3.59.zip (need dongle) | (577M)
MTK-driver.rar : DOWNLOAD 

SEE MORE

ROM China Version
Meizu_MX6_M95_Engineer_m95_FLY5_A.rar (1,0G)

ROM OTA
Flyme-7.0.0.1G | Global | (1,1G)
Flyme-8.0.5.0A | China | (1,7G)

Leave a Reply