Share ROM Unbrick ok Vivo Y31 PD1505, PD1505BW & PD1505W – Hướng Dẫn Up Rom Vivo Y31

VIVO
Hướng Dẫn Up Rom Vivo Y31 PD1505, PD1505BW và PD1505W
Hướng Dẫn Up Rom Vivo Y31 PD1505, PD1505BW và PD1505W

Share ROM Unbrick ok Vivo Y31 PD1505, PD1505BW & PD1505W – Hướng Dẫn Up Rom Vivo Y31 PD1505, PD1505BW và PD1505W. Rom có tác dụng cứu máy khi bị treo logo hoặc mất boot, lên logo rồi tắt, khởi động vòng lặp, xóa mật khẩu màn hình, mã bảo vệ. Rom có tiếng Việt đầy đủ

Video Hướng Dẫn:

Link DOWNLOAD  

PD1505BW:
PD1505BW_EX_A_1.11.2_vivo_mtk_ALPS.L1.MP6.V2_mt6580.7z (1,2G) Rom tested ok
PD1505BW_EX_A_1.10.18_vivo_mtk_ALPS.L1.MP6.V2_mt6580.7z (1,2G)

PD1505W:
PD1505W_EX_A_1.12.3_vivo_mtk_ALPS.L1.MP6.V2_mt6580.7z (1,2G)
PD1505W_EX_A_1.12.0_vivo_mtk_ALPS.L1.MP6.V2_mt6580.7z (1,2G)
Vivo_Y31_PD1505W_EX_A_1.11.10_MT6580_ALPS.L1.MP6.V2.7z (1,2G)

PD1505:
Vivo_Y31_330918.Y31A.PD1505_A_1.7.30_5.0.2_20160513_173013.zip (1,3G)

 

ROM OTA:

PD1505BW:
PD1505BW_EX_A_1.11.2-update-full.zip (1,2G)

PD1505W:
PD1505W_EX_A_1.12.3-update-full.zip
(1,2G)

Leave a Reply