SM-A125M Stock Boot & Recovery – A125M AP BL CP CSC

AP+BL+CP+CSC
ROM A125M, FIRMWARE A125M, COMBINATION A125M, ENG FILE A125M, AP+BL+CP+CSC A125M
ROM A125M, FIRMWARE A125M, COMBINATION A125M, ENG FILE A125M, AP+BL+CP+CSC A125M

SM-A125M Stock Boot & Stock Recovery & SM-A125M AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U1A BiT1 (OS10)
AP-A125MUBU1ATKC-BOOT.zip (12MB)
AP-A125MUBU1ATKC-MULTI.zip (30MB)
AP-A125MUBU1ATKC-RECOVERY.zip (17MB)
AP-A125MUBU1ATKC-VBMETA.zip (4KB)
BL-A125MUBU1ATKC-CL20270726-QB36169063.rar (1MB)
CP-A125MUBU1ATKD-CP17575704-CL20270726.rar (33MB)
CSC-OMC-OWO-A125MOWO1ATKC-CL20323822.rar (135MB)

ROM FULL ☞ HERE

Leave a Reply