SM-A715W Stock Boot & Recovery – A715W AP BL CP CSC

AP+BL+CP+CSC
ROM A715W, FIRMWARE A715W, COMBINATION A715W
ROM A715W, FIRMWARE A715W, COMBINATION A715W

SM-A715W Stock Boot & Stock Recovery & SM-A715W AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U2ATI2 (OS10)
AP-A715WVLU2ATI2-BOOT.zip (16MB)
AP-A715WVLU2ATI2-MULTI.zip (44MB)
AP-A715WVLU2ATI2-RECOVERY.zip (27MB)
AP-A715WVLU2ATI2-VBMETA.zip (5KB)
BL-A715WVLU2ATI2-CL18628657-QB34165094.rar (38MB)
CP-A715WVLU2ATI2-CP16750617-CL18628657.rar (39MB)
CSC-OMC-OYV-A715WOYV2ATI2-CL18628657.rar (249MB)

U1ATF2 (OS10)
AP-A715WVLU1ATF2-BOOT.zip (16MB)
AP-A715WVLU1ATF2-MULTI.zip (44MB)
AP-A715WVLU1ATF2-RECOVERY.zip (27MB)
AP-A715WVLU1ATF2-VBMETA.zip (5KB)
BL-A715WVLU1ATF2-CL18628657-QB31849120.rar (38MB)
CP-A715WVLU1ATF2-CP16029199-CL18628657.rar (39MB)
CSC-OMC-OYV-A715WOYV1ATF2-CL18628657.rar (249MB)

ROM FULL ☞ HERE

Leave a Reply