SM-G615FU Stock Boot & Recovery – G615FU AP BL CP CSC

AP+BL+CP+CSC
ROM G615FU, FIRMWARE G615FU, COMBINATION G615FU, ENG FILE G615FU, AP+BL+CP+CSC G615FU
ROM G615FU, FIRMWARE G615FU, COMBINATION G615FU, ENG FILE G615FU, AP+BL+CP+CSC G615FU

SM-G615FU Stock Boot & Stock Recovery & SM-G615FU AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U2B BiT2 (8.1)
AP-G615FUDDU2BSB1-BOOT.zip (12MB)
AP-G615FUDDU2BSB1-RECOVERY.zip (18MB)
BL-G615FUDDU2BSB1-CL15385104-QB22017918.rar (2MB)
CP-G615FUDDU2BSB1-CP11909443-CL15385104.rar (70MB)
CSC-ODD-G615FUODDU2BSB1-CL15385104-QB22.rar (124MB)

U2ARB3 (7.0)
AP-G615FUDDU2ARB3-BOOT.zip (12MB)
AP-G615FUDDU2ARB3-RECOVERY.zip (16MB)
BL-G615FUDDU2ARB3-CL13008423-QB17019150.rar (2MB)
CP-G615FUDDU2ARB3-CP8996854-CL13008423.rar (69MB)
CSC-ODD-G615FUODDU2ARB3-CL13008423-QB1.rar (132MB)

U1AQEA (7.0)
AP-G615FUDDU1AQEA-BOOT.zip (12MB)
AP-G615FUDDU1AQEA-RECOVERY.zip (16MB)
BL-G615FUDDU1AQEA-CL11444338-QB13637235.rar (2MB)
CP-G615FUDDU1AQE9-CP6521435-CL11444338.rar (69MB)
CSC-ODD-G615FUODDU1AQEA-CL11444338-QB1.rar (124MB)

ROM FULL ☞ HERE

Leave a Reply