SM-G988U Stock Boot & Recovery – G988U AP BL CP CSC

AP+BL+CP+CSC
ROM G988U, FIRMWARE G988U, COMBINATION G988U, ENG FILE G988U, AP+BL+CP+CSC G988U
ROM G988U, FIRMWARE G988U, COMBINATION G988U, ENG FILE G988U, AP+BL+CP+CSC G988U

SM-G988U Stock Boot & Stock Recovery & SM-G988U AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U1BTH2 (OS10)
AP-G988USQU1BTH2-BOOT.zip (19MB)
AP-G988USQU1BTH2-MULTI.zip (50MB)
AP-G988USQU1BTH2-RECOVERY.zip (31MB)
AP-G988USQU1BTH2-VBMETA.zip (5KB)
BL-G988USQU1BTH2-CL19350423-QB33417381.rar (46MB)
CP-G988USQU1BTH2-CP16503607-CL19350423.rar (51MB)
CSC-OMC-OYN-G988UOYN1BTH2-CL19350423.rar (60MB)
HOME-CSC-OMC-OYN-G988UOYN1BTH2-CL193.rar (60MB)

S1ATG4 (OS10)
AP-G988USQS1ATG4-BOOT.zip (18MB)
AP-G988USQS1ATG4-MULTI.zip (50MB)
AP-G988USQS1ATG4-RECOVERY.zip (31MB)
AP-G988USQS1ATG4-VBMETA.zip (5KB)
BL-G988USQS1ATG4-CL18778805-QB32780764.rar (47MB)
CP-G988USQS1ATG4-CP16276877-CL18778805.rar (51MB)
CSC-OMC-OYN-G988UOYN1ATG4-CL18778805.rar (58MB)

ROM FULL ☞ HERE

    Leave a Reply