SM-M025F Stock Boot & Recovery – M025F AP BL CP CSC

AP+BL+CP+CSC
ROM M025F, FIRMWARE M025F, COMBINATION M025F, ENG FILE M025F, AP+BL+CP+CSC M025F
ROM M025F, FIRMWARE M025F, COMBINATION M025F, ENG FILE M025F, AP+BL+CP+CSC M025F

SM-M025F Stock Boot & Stock Recovery & SM-M025F AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U2A (BiT2)
AP-M025FXXU2AUC1-MULTI.zip (33MB)
BL-M025FXXU2AUC1-CL21003115-QB38579631.rar (16MB)
CP-M025FXXU2AUB4-CP18238474-CL21003115.rar (33MB)
CSC-OMC-ODM-M025FODM2AUC2-CL2100311.rar (213MB)

U1ATK4 (OS10)
AP-M025FXXU1ATK4-BOOT.zip (13MB)
AP-M025FXXU1ATK4-MULTI.zip (32MB)
AP-M025FXXU1ATK4-RECOVERY.zip (19MB)
BL-M025FXXU1ATK4-CL20176189-QB35890427.rar (16MB)
CP-M025FXXU1ATK4-CP17430721-CL20176189.rar (33MB)
CSC-OMC-ODM-M025FODM1ATK4-CL20176189.rar (174MB)

ROM FULL ☞ HERE

Leave a Reply