SM-T505C Stock Boot & Recovery – T505C AP BL CP CSC

AP+BL+CP+CSC
ROM T505C, FIRMWARE T505C, COMBINATION T505C, ENG FILE T505C, AP+BL+CP+CSC T505C
ROM T505C, FIRMWARE T505C, COMBINATION T505C, ENG FILE T505C, AP+BL+CP+CSC T505C

SM-T505C Stock Boot & Stock Recovery & SM-T505C AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U1ATI1 (OS9)
AP-T505CZCU1ATI1-BOOT.zip (12MB)
AP-T505CZCU1ATI1-MULTI.zip (31MB)
AP-T505CZCU1ATI1-RECOVERY.zip (19MB)
AP-T505CZCU1ATI1-VBMETA.zip (5KB)
BL-T505CZCU1ATI1-CL19362613-QB34105837.rar (20MB)
CP-T505CZCU1ATI1-CP16738204-CL19362613.rar (37MB)
CSC-OMC-CHC-T505CCHC1ATI1-CL19362613.rar (45MB)
HOME-CSC-OMC-CHC-T505CCHC1ATI1-CL19.rar (45MB)

ROM FULL ☞ HERE

Leave a Reply