SM-T575N Stock Boot & Recovery – T575N AP BL CP CSC

AP+BL+CP+CSC
ROM T575N, FIRMWARE T575N, COMBINATION T575N, ENG FILE T575N, AP+BL+CP+CSC T575N
ROM T575N, FIRMWARE T575N, COMBINATION T575N, ENG FILE T575N, AP+BL+CP+CSC T575N

SM-T575N Stock Boot & Stock Recovery & SM-T575N AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U1ATI8 (OS10)
AP-T575NKOU1ATI8-BOOT.zip (13MB)
AP-T575NKOU1ATI8-MULTI.zip (36MB)
AP-T575NKOU1ATI8-RECOVERY.zip (22MB)
AP-T575NKOU1ATI8-VBMETA.zip (5KB)
BL-T575NKOU1ATI8-CL19799347-QB34611018.rar (3MB)
CP-T575NKOU1ATI8-CP16930124-CL19799347.rar (20MB)
CSC-OMC-KOO-T575NKOO1ATI8-CL19799347.rar (29MB)
HOME-CSC-OMC-KOO-T575NKOO1ATI8-CL1979.rar (29MB)

ROM FULL ☞ HERE

Leave a Reply