SM-G960U

Stock Boot G960F Stock Recovery & G960F BL CP CSC Download

AP+BL+CP+CSC

SM-G960F Stock Boot & Stock Recovery & SM-G960F AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

SEFUA1 (OS10)
AP-G960FXXSEFUA1-BOOT.zip (12MB)
AP-G960FXXSEFUA1-RECOVERY.zip (23MB)
BL-G960FXXSEFUA1-CL19869059-QB37672426.rar (2MB)
CP-G960FXXSEFUA1-CP18002822-CL19869059.rar (20MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXMEFUA1-CL19869059.rar (377MB)

SDFTL1 OS10
AP-G960FXXSDFTL1-BOOT.zip (12MB)
AP-G960FXXSDFTL1-RECOVERY.zip (23MB)
BL-G960FXXSDFTL1-CL19869059-QB36786652.rar (2MB)
CP-G960FXXSDFTL1-CL1713818-QB17746604.rar (17MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXMDFTL1-CL19869059.rar (376MB)

UCF BiT12 (OS10)
AP-G960FXXUCFTJ2-BOOT.zip (12MB)
AP-G960FXXUCFTJ2-RECOVERY.zip (23MB)
BL-G960FXXUCFTJ2-CL19869059-QB35010779.rar (2MB)
CP-G960FXXUCFTJ1-CP17019662-CL19869059.rar (20MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXMCFTJ2-CL19869059.rar (377MB)

SBE BiT 11 (OS10)
AP-G960FXXSBETH1-BOOT.zip (12MB)
AP-G960FXXSBETH1-RECOVERY.zip (23MB)
BL-G960FXXSBETH1-CL18847185-QB33521222.rar (2MB)
CP-G960FXXSBETG8-CP16364095-CL18847185.rar (20MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXMBETG8-CL18847185.rar (375MB)

UAE BiT 10 (OS10)
AP-G960FXXUAETG3-BOOT.zip (12MB)
AP-G960FXXUAETG3-RECOVERY.zip (23MB)
BL-G960FXXUAETG3-CL18847185-QB32801778.rar (2MB)
CP-G960FXXUAETG3-CP16282342-CL18847185.rar (20MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXMAETG3-CL18847185.rar (375MB)

U9E BiT 9 (OS10)
AP-G960FXXU9ETF5-BOOT.zip (12MB)
AP-G960FXXU9ETF5-RECOVERY.zip (23MB)
BL-G960FXXU9ETF5-CL18847185-QB31836580.rar (2MB)
CP-G960FXXU9ETF2-CL1542958-QB16017859.rar (17MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXM9ETF2-CL18847185.rar (375MB)

S9D BiT9 (OS10)
AP-G960FXXS9DTD7-BOOT.zip (12MB)
AP-G960FXXS9DTD7-RECOVERY.zip (23MB)
BL-G960FXXS9DTD7-CL18339707-QB30629950.rar (2MB)
CP-G960FXXS9DTD7-CL1486354-QB15690700.rar (17MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXM9DTD7-CL18339707.rar (445MB)

U8D BiT 8 (OS10)
AP-G960FXXU8DTC5-BOOT.zip (12MB)
AP-G960FXXU8DTC5-RECOVERY.zip (23MB)
BL-G960FXXU8DTC5-CL18339707-QB30180693.rar (2MB)
CP-G960FXXU8DTC5-CL1486354-QB15529088-SIGNED.rar (17MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXM8DTC5-CL18339707.rar (446MB)

S7D BiT 7 (OS10)
AP-G960FXXS7DTB5-BOOT.zip (12MB)
AP-G960FXXS7DTB5-RECOVERY.zip (23MB)
BL-G960FXXS7DTB5-CL17633310-QB29320365.rar (2MB)
CP-G960FXXS7DTB1-CL1403536-QB15177596-SIGNED.rar (17MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXM7DTA5-CL17633310.rar (443MB)

U7C BiT 7 (OS9)
AP-G960FXXU7CSK1-BOOT.zip (17MB)
AP-G960FXXU7CSK1-RECOVERY.zip (25MB)
BL-G960FXXU7CSK1-CL17174122-QB27040332.rar (2MB)
CP-G960FXXU7CSJ5-CP14247330-CL17174122.rar (20MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXM7CSJ5-CL17174122.rar (428MB)

U6C BiT 6 (OS9)
AP-G960FXXU6CSG8-BOOT.zip (17MB)
AP-G960FXXU6CSG8-RECOVERY.zip (25MB)
BL-G960FXXU6CSG8-CL16381285-QB24871032.rar (2MB)
CP-G960FXXU6CSG4-CP13217506-CL16381285.rar (20MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXM6CSG5-CL16381285.rar (428MB)

U5C BiT 5 (OS9)
AP-G960FXXU5CSF2-BOOT.zip (17MB)
AP-G960FXXU5CSF2-RECOVERY.zip (25MB)
BL-G960FXXU5CSF2-CL16162958-QB24087870.rar (2MB)
CP-G960FXXU5CSF2-CP12900926-CL16162958.rar (20MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXM5CSF2-CL16162958.rar (420MB)

U4C BiT 4 (OS9)
AP-G960FXXU4CSE3-BOOT.zip (17MB)
AP-G960FXXU4CSE3-RECOVERY.zip (25MB)
BL-G960FXXU4CSE3-CL15884408-QB23614310.rar (2MB)
CP-G960FXXU4CSE1-CP12609078-CL15884408.rar (20MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXM4CSE3-CL15884408.rar (367MB)

S3C BiT 3 (OS9)
AP-G960FXXS3CSD1-BOOT.zip (17MB)
AP-G960FXXS3CSD1-RECOVERY.zip (25MB)
BL-G960FXXS3CSD1-CL15540155-QB22953680.rar (2MB)
CP-G960FXXS3CSD2-CL1070704-QB12325426-SIGNED.rar (17MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXM3CSD1-CL15540155.rar (368MB)

U2C BiT 2 (OS9)
AP-G960FXXU2CSC8-BOOT.zip (17MB)
AP-G960FXXU2CSC8-RECOVERY.zip (25MB)
BL-G960FXXU2CSC8-CL15540155-QB22558436.rar (2MB)
CP-G960FXXU2CSC1-CP12077978-CL15540155.rar (20MB)
CSC-OMC-OXM-G960FOXM2CSC8-CL15540155.rar (367MB)

U2B BiT 2 (8.0)
AP-G960FXXU2BRJ3-BOOT.zip (16MB)
AP-G960FXXU2BRJ3-RECOVERY.zip (24MB)
BL-G960FXXU2BRJ3-CL14479316-QB20051937.rar (2MB)
CP-G960FXXU2BRJ1-CP10881699-CL14479316.rar (20MB)
CSC-OMC-ODX-G960FODX2BRJ2-CL14502864.rar (314MB)

ROM FULL ☞ HERE

Leave a Reply