Stock ROM Oppo R9s (CPH1607EX) Official Firmware

OPPO
Stock ROM Oppo R9s CPH1607 Unbrick Firmware
Stock ROM Oppo R9s CPH1607 Unbrick Firmware

Stock ROM Oppo R9s (CPH1607EX) Official Firmware All Version DOWNLOAD. Rom Unbrick Oppo R9s CPH1607 Qualcomm 9008 or bootloop logo, treo logo, bị khởi động vòng lặp, xóa mật khẩu, mã bảo vệ 

Link DOWNLOAD  

OFP
R9s_11_A.35_190613.rar (1,5G)
CPH1607EX_11_A.23_180809.rar (1,5G)
CPH1607EX_11_A.21_180518.rar (1,5G)
CPH1607EX_11_A.14_170521.rar (1,5G)
CPH1607EX_11_A.11_170221.rar (1,5G)
CPH1607EX_11_A.08_161224.rar (1,5G)
CPH1607EX_11_A.03_161117.rar (1,5G)

Leave a Reply