ROM G892A, FIRMWARE G892A, COMBINATION G892A

Stock Rom SM-G892A Firmware ALL Version Download

FULL ROM SAMSUNG

Stock Rom SM-G892A Firmware ALL Version Download. Official Firmware Samsung Galaxy S8 Active (AT&T). ROM G892A Full File Repair Download.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U5 (BiT 5)
G892AUCU5CTF4-G892AATT5CTF4-ATT-FULL-OS9.rar (4,1G)

G892AUCU5CTA2-G892AATT5CTA2-ATT-FULL-OS9.rar (4,2G)
G892AUCS5CSH1-G892AATT5CSH1-ATT-FULL-OS9.rar (4,1G)
G892AUCU5CSF8-G892AATT5CSF8-ATT-FULL-OS9.rar (4,1G)

U4 (BiT 4)
G892AUCU4BSC1-G892AATT4BSC1-ATT-FULL-8.0.rar (3,7G)

U3 (BiT 3)
G892AUCU3BRJ2-G892AATT3BRJ2-ATT-FULL-8.0.rar (3,6G)
G892AUCS3BRG1-G892AATT3BRG1-ATT-FULL-8.0.rar (3,6G)

U2 (BiT 2)
G892AUCS2BRE3-G892AATT2BRE3-ATT-FULL-8.0.rar (3,6G)
G892AUCS2ARA1-G892AATT2ARA1-ATT-FULL-7.0.rar (2,4G)

U1 (BiT 1)
G892AUCU1AQG4-G892AATT1AQG4-ATT-FULL-7.0.rar (2,8G)

COMBINATION ☞ HERE 

7 thoughts on “Stock Rom SM-G892A Firmware ALL Version Download

          1. Mình không có máy để thử, bạn có thể chỉ chạy 1 File AP của ROM 8.0 cao nhất xem được không.

Leave a Reply