STOCK ROM (SM-J400M) Repair Firmware Samsung Galaxy J4

FULL ROM SAMSUNG
ROM J400M, FIRMWARE J400M, COMBINATION J400M, ENG FILE J400M, AP+BL+CP+CSC J400M
ROM J400M, FIRMWARE J400M, COMBINATION J400M, ENG FILE J400M, AP+BL+CP+CSC J400M

STOCK ROM (SM-J400M) Repair Firmware Samsung Galaxy J4 All Version Download. Tổng hợp ROM Full File Samsung J4 SM-J400M/DS Official Firmware Fix treo logo sẽ update liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U7 (BiT 7)
J400MUBS7BTB3-J400MOWM7BTC1-CTE-FULL-OS9.rar (2,1G)

U6 (BiT 6)
J400MUBS6BTA1-J400MOWA6BTA1-CPA-FULL-OS9.rar (2,2G)

U5 (BiT 5)
J400MUBU5BSL2-J400MOWM5BTA1-TGP-FULL-OS9.rar (2,1G)

U4 (BiT 4)
J400MUBU4BSG3-J400MOWO4BSG3-MXO-FULL-OS9.rar (2,1G)

U3 (BiT 3)
J400MUBU3BSDD-J400MOWE3BSDD-PCW-FULL-OS9.rar (2,3G)
J400MUBS3ASD4-J400MOWT3ASD1-COB-FULL-8.0.rar (2,0G)

U2 (BiT 2)
J400MUBU2ARG7-J400MOWT2ARG1-UFN-FULL-8.0.rar (2,0G)

COMBINATION ☞ HERE

Leave a Reply