STOCK ROM T827V Repair Firmware Samsung Galaxy Tab S3 SM-T827V

FULL ROM SAMSUNG
ROM T827V, FIRMWARE T827V, COMBINATION T827V
ROM T827V, FIRMWARE T827V, COMBINATION T827V

STOCK ROM T827V Repair Firmware Samsung Galaxy Tab S3 (SM-T827V) Download. ALL ROM Full File Samsung Galaxy Tab S3 SM-T827V. Official Firmware T827V Repair phone stuck in a bootloop, Fix treo logo sẽ update liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U3 (BiT 3)
T827VVRS3CTB1-T827VVZW3CTB1-VZW-FULL-OS9.rar (2,2G)
T827VVRU3CSH4-T827VVZW3CSH4-VZW-FULL-OS9.rar (2,2G)

T827VVRS3BSD2-T827VVZW3BSD2-VZW-FULL-8.0.rar (2,5G)

U2 (BiT 2)
T827VVRS2BSA2-T827VVZW2BSA2-VZW-FULL-8.0.rar (2,5G)

U1 (BiT 1)
T827VVRU1BRD4-T827VVZW1BRD4-VZW-FULL-8.0.rar (2,4G)
T827VVRS1ARA2-T827VVZW1ARA2-VZW-FULL-7.0.rar (2,0G)
T827VVRU1AQJ3-T827VVZW1AQJ3-VZW-FULL-7.0.rar (2,0G)

COMBINATION ☞ HERE 

Leave a Reply