Stock ROM Vsmart Live (V620A) Unbrick Firmware Fix treo logo

VSMART
Unbrick Firmware Vsmart V620A - Stock ROM & Tool Flash Vsmart Live
Unbrick Firmware Vsmart V620A – Stock ROM & Tool Flash Vsmart Live

Stock ROM & Tool Flash Vsmart Live (V620A) Unbrick Firmware Fix treo logo. ROM Gốc V620A (Vsmart Live) Repair Dead boot, Cứu máy mất boot, sửa lỗi phần mềm, Unlock bootloader, Remove VinID, Xóa Frp (bypass google account), Fix bootloop logo, treo logo, bị khởi động.

Video Hướng Dẫn:

Link DOWNLOAD  

B10/12/13 (VOS 3.0)
V620A-QPN-U-B13-210303-OS10-Unbrick.rar (1,7G)
V620A-OPN-U-B12-210116-UnlockTool.rar (2,2G)
V620A-OPN-U-B10-200716-OS10-UFI.rar (1,6G)

M4/M5 (VOS 2.5)
V620A-OPEN-U-M5-20200213-user-MP-547.rar (Rom Gốc Hãng) | (2,0G)
V620A-OPEN-U-M4-20200113-2020-01-01-UnlockTool.rar (5,9G)
V620A-OPEN-U-M4-20200113-userdebug-MP-527.rar (Gốc Hãng) | (1,8G)

M1 (VOS2.5)
V620A-OPEN-U-M1-20190822-userdebug-MP-369.rar (Gốc Hãng) | (1,8G)

Tool+Driver (NoPass)
VsFAT-Ver-1.4-Qualcomm-Special.7z | Tool Vsmart | (2MB)
Driver-QHSUSB-BULK-32-64bit-ok.7z | Driver 9008 | (3MB)

QCN
Vsmart_Live_V620A_QCN.rar (93KB)

LƯU Ý: ROM Mình bán (Tất cả File chung pass), AE có nhu cầu mua File liên hệ:
Mobile (Zalo): +84906633306
Facebook: facebook.com/van.au.75

ROM Mod (NoPass)
Miui-12.6-rog-For-Live-V620A.zip (2,0G)

OTA (NoPass)
Vsmart-Live-V620A-Full-OTA-VOS-2.5.rar (1,7G)

Vsmart_Live_V620A_OTA(1).zip (685M)

Firehose (NoPass)
Vsmart-Live-V620A-prog-firehose-lite.rar (235KB)

Root+TWRP
Vsmart-Live-V620A-Root+TWRP+SHRP (99M)

Leave a Reply