Samsung Galaxy Tab3 10.1″ (GT-P52xx) Upgrade 7.1.2 lineage & gapps & Other Files

Samsung Galaxy Tab3 10.1″ (GT-P5200 / GT-P5210 / GT-P5220) Upgrade Android 7.1.2 lineage-14.1 & open gapps tested working 100%. How to Upgrade to Android Nougat 7.1.2 For Samsung Galaxy Tab 3 (GT-P5200) Hướng dẫn nâng cấp phần mềm lên Android7.1.2 để xem youtube và các ứng dụng khác bị giới hạn bởi phiên bản thấp. […]

Continue Reading